Gå til innhold

Merverdiavgift ved innførsel

Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter rapporterer merverdiavgift ved innførsel av varer til Skatteetaten.

Virksomheter som ikke er merverdiavgiftsregistrerte deklarerer merverdiavgift på deklarasjonen ved selve innførselen. Det samme gjelder privatpersoner. Avgiftene kreves inn av Tolletaten på vegne av Skatteetaten.

Innførselsmerverdiavgift fastsettes på samme måte som innenlandsk merverdiavgift. Tidligere omsetningsoppgave for mva er erstattet av skattemelding for merverdiavgift, i kortform omtalt som mva-melding.

Deklarering av varer

Overføringen av forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten har ikke medført endringer i de pliktene som skal oppfylles overfor Tolletaten ved inn- og utførsel av varer i henhold til Lov om inn- og utførsel av varer og Lov om tollavgift. Det kan være plikt til forhåndsvarsling, melde- og opplysningsplikt, fremleggelsesplikt, og deklareringsplikt. Den som inn- eller utfører varer over norsk grense skal gjøre seg kjent med hvilke plikter som gjelder for den konkrete vareførselen.