Gå til innhold

Elektriske og elektroniske produkter

Krav til grensekryssende eksport av brukte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Fra 1. januar 2016 ble det innført krav til testing og dokumentasjon ved eksport av brukte EE-produkter.

Alle som skal sende brukte EE-produkter ut av Norge plikter å sette seg inn i og overholde kravene til testing, dokumentasjon og emballering.

Bevisbyrden for at kravene til eksportører av brukte EE-produkter er oppfylt ligger hos eksportørene.

Kravene innebærer blant annet at:

  • EE-produktene skal emballeres
  • Hvert enkelt EE-produkt skal testes før eksport
  • Testingen skal dokumenteres og festes til hvert enkelt produkt
  • Sammen med forsendelsen skal blant annet følgende dokumentasjon legges ved:
    - Protokoll med dokumentasjon om testing av alle produktene
    - Kontrakt, faktura eller annet som kan dokumentere at produktene er egnet for direkte ombruk
    - Erklæring om at forsendelsen ikke inneholder avfall

Miljødirektoratet oppfordrer relevante aktører til å sette seg godt inn i kravene i § 1-24 i avfallsforskriften.

Les Miljødirektoratets pressemelding her