Gå til innhold

Bøker

Du skal ikke betale toll eller merverdiavgift på bøker til eget bruk.

Fritaket for merverdiavgift gjelder som regel også

  • aviser og tidsskrifter
  • tegneserier utgitt i bokform
  • sangbøker
  • lydbøker som har samme innhold som en trykt bok
  • Fritaket gjelder ikke for bøker som selges sammen med en annen type vare og som inngår som en del av en felles vareenhet.


Eksempler

  • Du betaler merverdiavgift for en bok som du bestiller sammen med en t-skjorte som en samlet vare med felles pris.
  • Du betaler ikke merverdiavgift hvis du bestiller en bok samtidig med andre varer fra samme nettbutikk, og der boka bestilles uavhengig av de andre varene.

Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å vite hva som regnes som en bok og ikke.

Eksempler på hva som ikke er en bok

 

Skatteetatens ansvar fra 1. januar 2017

Skatteetaten overtok forvaltningssansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra 1. januar 2017. For mer informasjon om fritak for merverdiavgift ved innførsel av bøker, gå til www.skatteetaten.no