Gå til innhold

Treemballasje som følger med importerte varer

Skal du importere varer som står på trepalle, eller på annen måte er emballert med trevirke som støttemateriale, kasser, tromler, lastebrett og så videre, må du sjekke at treemballasjen har et ISPM 15-merke som i skjemaet under: 

Faktaark- Treemballasje som følger med importerte varer

Det er du som importør som har ansvaret for at treemballasjen har et ISPM 15-merke.