Gå til innhold

Varer til fremmede makters representasjoner og internasjonale organisasjoner

Fremmede makters representasjoner og internasjonale organisasjoner har på visse vilkår toll- og avgiftsfritak for varer som de importerer til Norge.

Dette gjelder følgende hovedgrupper:

  • ambassader, konsulater mv.
  • NATO
  • diverse internasjonale organisasjoner, f.eks. FN