Gå til innhold

Leiinga i Tolletaten

Oversikt over leiarar i Tolldirektoratet og i tollregionane.

Media kan fritt bruke bileta. Ved bruk skal du kreditere bileta med fotograf/Tolletaten.

Leiarar i Tolldirektoratet

Øystein Børmer

Tolldirektør
Kontor: 22 86 02 60
oystein.bormer@toll.no

 
Foto: Bård Gudim/Tolletaten
bormer_foto_bard_gudim_toll_2733.jpgHøgoppløyseleg bilete av Øystein Børmer  (5,1 MB)

 


Eivind Kloster-Jensen

Avdelingsdirektør
Tolletatens etterretningssenter
Kontor: 22 86 02 83
E-post: eivind.kloster-jensen@toll.no

Eivind Kloster-Jensen
Foto: Bård Gudim/Tolletaten
eklosterjenssen_8549.jpgHøgoppløyseleg bilete av Kloster-Jensen (2,1 MB) 


Øyvind Hafsøe

Fungerande avdelingsdirektør
Kontrollavdelinga
Kontor: 22 86 04 11
E-post: oeyvind.hafsoe@toll.no


Pål Hellesylt

Avdelingsdirektør
Toll- og vareførselsavdelinga
Kontor: 22 86 04 44
E-post: pal.hellesylt@toll.no
Avdelingsdirektør Pål Hellesylt. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Foto: Bård Gudim/Tolletaten
phellesylt_8566.jpgHøgoppløyseleg bilete av Hellesylt
(1,9 MB)
paal_hellesylt_4103_foto_bard_gudim.jpgHøgoppløyseleg bilete 2 av Hellesylt (1,8 MB) 


Jan Erik Ressem

Avdelingsdirektør
IT-avdelinga
Kontor: 22 86 02 52
E-post: jan.erik.ressem@toll.no
Avdelingsdirektør for IT-avdelinga Jan Erik Ressem. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Foto: Bård Gudim/Tolletaten
jeressem_8620.jpgHøgoppløyseleg bilete av Ressem (2,3 MB)


Erik Guldhav

Avdelingsdirektør
Administrasjonsavdelinga
Kontor: 22 86 02 64
E-post: erik.guldhav@toll.no
Avdelingsdirektør for administrasjonsavdelinga Erik Guldhav. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Foto: Bård Gudim/Tolletaten
eguldhav_8595.jpgHøgoppløyseleg bilete av Guldhav (1,9 MB)


Robert Haast

Kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsenheten
Kontor: 22 86 02 62
Mobil: 95 83 10 49
E-post: robert.haast@toll.no
kommunikasjonsdirektør Robert Haast. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Foto: Bård Gudim/Tolletaten
rhaast_8657.jpgHøgoppløyseleg bilete av Haast (2,3 MB) 


Regiondirektørane

Atle Joakimsen

Regiondirektør
Tollregion Nord-Noreg
Kontor: 77 62 55 10
E-post: atle.joakimsen@toll.no
Regiondirektør Atle joakimsen. Foto: Bård Gudim
Foto: Bård Gudim/Tolletaten
atle-joakimsen_0092foto_bard_gudim.jpgHøgoppløyseleg bilete av Joakimsen (3,7 MB) 
atle_joakimsen_4369_foto_bard_gudim.jpgHøgoppløyseleg bilete 2 av Joakimsen (3,1 MB) 


Åse Berge

Regiondirektør
Tollregion Midt-Noreg
Kontor: 73 88 43 01
E-post: ase.berge@toll.no 

Regiondirektør Åse Berge. Foto: Bård Gudim
Foto: Bård Gudim/Tolletaten
aase_berge_0104foto_bard_gudim.jpgHøgoppløyseleg bilete av Berge (2,6 MB) 


Ivar Sletten

Regiondirektør
Tollregion Vest-Noreg
Kontor: 55 57 37 01
E-post: ivar.sletten@toll.no
Regiondirektør Ivar Sletten. Foto: Bård Gudim
Foto: Bård Gudim/Tolletaten
ivar-sletten_0165foto_bard_gudim.jpgHøgoppløyseleg bilete av Sletten (2,1 MB) 


Thorleif Andreassen

Regiondirektør
Tollregion Sør-Norge
Kontor: 38 12 73 33
E-post: thorleif.andreassen@toll.no
Regiondirektør Thorleif Andreassen. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Foto: Bård Gudim/Tolletaten
thorleif_andreassen_4357_foto_bard_gudim.jpgHøgoppløyseleg bilete av Andreassen (2,5 MB) 


Stina Smedsrud

Regiondirektør
Tollregion Oslo og Akershus
Kontor: 22 34 67 75
E-post: stina.smedsrud@toll.no 

Stina Smedrud
Foto: Bård Gudim/Tolletaten
stina-smesrud_0134foto_bard_gudim.jpgHøgoppløyseleg bilete av Smesrud (2,4 MB) 


Hanne B. Solgaard Andersen

Fungerende regiondirektør
Tollregion Øst-Norge
Kontor: 69 38 10 20
E-post: hanne.b.solgaard.andersen@toll.no