Gå til innhold

Leiinga i Tolletaten

Oversikt over leiarar i Tolletaten.

Media kan fritt bruke bileta. Ved bruk skal du kreditere bileta med fotograf/Tolletaten.

Øystein Børmer

Tolldirektør
oystein.bormer@toll.no

Tolldirektør Øystein Børmer
Foto: Bård Gudim/Tolletaten

Høgoppløyseleg bilete av Øystein Børmer 


Maria Elisa M. Amundsen

Fungerende divisjonsdirektør Administrasjonsdivisjonen
og Stabsdirektør i Tolldirektørens stab


E-post: maria.elisa.montes.amundsen@toll.no

Maria Elisa M. Amundsen
Foto: Nye bilder/Tolletaten

Høgoppløyseleg bilete av Maria E. M. Amundsen


Kim Gulbrandsen

Kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsstaben
E-post: kim.gulbrandsen@toll.no

Kommunikasjonsdirektør Kim Guldbrandsen
Foto: Mark Purnell/Tolletaten

Høgoppløyseleg bilete av Kim Guldbrandsen


Erik Spradbrow

Divisjonsdirektør
Etterretningsdivisjonen
E-post: erik.spradbrow@toll.no

Divisjonsdirektør Etterretningsdivisjonen Erik Spradbrow
Foto: Mark Purnell/Tolletaten

Høgoppløyseleg bilete av Erik Spradbrow


Tom Daniel Sunde

Fungerende divisjonsdirektør
Grensedivisjonen
E-post: tom.daniel.sunde@toll.no

Høgoppløyseleg bilete av Tom Daniel Sunde


Jan Erik Ressem

Divisjonsdirektør
IT-divisjonen
E-post: jan.erik.ressem@toll.no

Avdelingsdirektør for IT-avdelinga Jan Erik Ressem. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Foto: Bård Gudim/Tolletaten

Høgoppløyseleg bilete av Ressem


Pål Hellesylt

Divisjonsdirektør
Juridisk stab
E-post: pal.hellesylt@toll.no

Avdelingsdirektør Pål Hellesylt. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Foto: Bård Gudim/Tolletaten

Høgoppløyseleg bilete av Hellesylt

Høgoppløyseleg bilete 2 av Hellesylt


Ivar Sletten

Divisjonsdirektør
Vareførselsdivisjonen
E-post: ivar.sletten@toll.no

Regiondirektør Ivar Sletten. Foto: Bård Gudim
Foto: Bård Gudim/Tolletaten

Høgoppløyseleg bilete av Sletten