Gå til innhold

Leiinga i Tolletaten

Oversikt over leiarar i Tolletaten.

Media kan fritt bruke bileta. Ved bruk skal du kreditere bileta med fotograf/Tolletaten.

Øystein Børmer

Tolldirektør
oystein.bormer@toll.no

Tolldirektør Øystein Børmer
Foto: Bård Gudim/Tolletaten

bormer_foto_bard_gudim_toll_2733.jpgHøgoppløyseleg bilete av Øystein Børmer  (5,1 MB)


Maria Elisa M. Amundsen

Stabsdirektør
Tolldirektørens stab
Mobil: 411 61 328
E-post: maria.elisa.montes.amundsen@toll.no

Maria Elisa M. Amundsen
Foto: Nye bilder/Tolletaten

maria_elisa_m_amundsen.jpgHøgoppløyseleg bilete av Maria E. M. Amundsen
(1,9 MB)


Kim Gulbrandsen

Kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsstaben
E-post: kim.gulbrandsen@toll.no


Erik Guldhav

Divisjonsdirektør
Administrasjonsdivisjonen
E-post: erik.guldhav@toll.no

Avdelingsdirektør for administrasjonsavdelinga Erik Guldhav. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Foto: Bård Gudim/Tolletaten

eguldhav_8595.jpgHøgoppløyseleg bilete av Guldhav (1,9 MB)


Erik Spradbrow

Divisjonsdirektør
Etterretningsdivisjonen
E-post: erik.spradbrow@toll.no


Heidi Vildskog

Divisjonsdirektør
Grensedivisjonen
E-post: heidi.vildskog@toll.no

Regiondirektør i TØN Heidi Vildskog
Foto:Tommy Ødegård/Tolletaten

heidi_vildskog3.jpgHøgoppløyseleg bilete av Vildskog (3,2 MB)


Jan Erik Ressem

Divisjonsdirektør
IT-divisjonen
E-post: jan.erik.ressem@toll.no

Avdelingsdirektør for IT-avdelinga Jan Erik Ressem. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Foto: Bård Gudim/Tolletaten

jeressem_8620.jpgHøgoppløyseleg bilete av Ressem (2,3 MB)


Pål Hellesylt

Divisjonsdirektør
Juridisk stab
E-post: pal.hellesylt@toll.no

Avdelingsdirektør Pål Hellesylt. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Foto: Bård Gudim/Tolletaten

phellesylt_8566.jpgHøgoppløyseleg bilete av Hellesylt (1,9 MB)

paal_hellesylt_4103_foto_bard_gudim.jpgHøgoppløyseleg bilete 2 av Hellesylt (1,8 MB)


Ivar Sletten

Divisjonsdirektør
Vareførselsdivisjonen
E-post: ivar.sletten@toll.no

Regiondirektør Ivar Sletten. Foto: Bård Gudim
Foto: Bård Gudim/Tolletaten

ivar-sletten_0165foto_bard_gudim.jpgHøgoppløyseleg bilete av Sletten (2,1 MB)