Gå til innhold

Landbruksmaskiner og redskaper

Brukte landbruksmaskiner og redskaper skal være rengjort før de importeres.

Brukte maskiner og redskaper som innføres til jord-, skog- og hagebruk skal være grundig rengjort og eventuelt desinfisert. De skal være frie for jord, planterester og planteskadegjørere.

Ved fortolling skal det foreligge attest på at kravene er oppfylt. Denne attesten skal være utstedt av plantehelsemyndighetene eller annen offentlig landbruksmyndighet i eksportlandet.

Det samme kravet gjelder for brukt tomemballasje som skal brukes til planter og plantedeler.

Har du ikke slik attestert dokumentasjon kan du ikke innføre varen. Du kan søke Mattilsynet om dispensasjon, dvs at varen kan rengjøres før grensepassering.