Gå til innhold

Transitteringskonvensjonen

Transitteringskonvensjonen fastsetter regler for transport av varer mellom EU og EFTA-landene, samt Tyrkia, Makedonia og Serbia og innbyrdes mellom disse avtalepartene.