Gå til innhold

Henvisninger i tollavgiftshåndboken

Henvisninger til lov, forskrift, forarbeider med mer  

Innhold 

Forskrifter

Innstillinger

Proposisjoner til Stortinget

NOUer

Rettspraksis

Lagmannsrettsavgjørelser 

  • Borgarting lagmannsrett 29. september 2008 (LB-2008-11968)
  • Borgarting lagmannsrett 21. januar 2008 (LB-2006-125787 - RG-2008-603)
  • Borgarting lagmannsrett 27. april 2007 (LB-2006-21767)
  • Borgarting lagmannsrett 24. juni 2004 (LB-2004-9512)
  • Borgarting lagmannsrett 26. juni 2003 (LB-2002-1167 – RG-2003-1222 (176-2003)
  • Borgarting lagmannsrett 7. november 2002 (LB-2001-3102)
  • Borgarting lagmannsrett 12. mars 2002 (LB-2001-1742-1)

Sivilombudets årsmelding