Gå til innhold

Innledning til tollavgiftshåndboken

Tollavgiftshåndboken er Tolletatens kommentarer til tollavgiftsloven med tollavgiftsforskriften. Kommentarene skal forklare lov- og forskriftsbestemmelsene, og gir uttrykk for Tolletatens tolkning av disse.

Tollavgiftshåndboken inneholder:

  • kommentarer til tollavgiftsloven med tollavgiftsforskriften
  • lenker til tollavgiftsloven og tollavgiftsforskriften
  • lenker til forarbeider til tollavgiftsloven
  • lenker til andre forskrifter og annen informasjon fra tollmyndighetene
  • lov- og forarbeidsspeil som viser hvor hver enkelt lovbestemmelse stammer fra

Omtalen av bestemmelsene i tollavgiftsloven innledes med en gjengivelse av bestemmelsens ordlyd. Etter omtalen følger en oversikt over eventuelle forskrifter og forarbeider til bestemmelsen, samt tidligere lovbestemmelser og forarbeider.

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger og tips til tollavgiftshåndboken på post@toll.no.