Gå til innhold

§ 1-1 Lovens virkeområde

§ 1-1.Lovens virkeområde

(1) Loven gjelder plikt til å beregne tollavgift for varer som innføres til tollområdet, og fastsetting av tollavgift.
(2) Loven gjelder i tollområdet. Tollområdet er det norske fastland og territorialfarvann, men ikke Svalbard, Jan Mayen og Norges biland

Bestemmelsen angir tollavgiftslovens saklige og stedlige virkeområde.

Lovens saklige virkeområde, angitt i første ledd, innebærer at loven både omfatter de materielle reglene om plikten til å beregne tollavgift ved innførsel, og forvaltningsregler for fastsetting av avgiften.

Lovens stedlige virkeområde er angitt i annet ledd som det norske fastland og territorialfarvann, men ikke Svalbard, Jan Mayen og Norges biland. Det skal derfor ikke svares tollavgift for varer som innføres fra fastlandet til Svalbard og heller ikke ved innførsel direkte til Svalbard fra utlandet.


Tollavgiftsloven § 1-1 

Forarbeider 

Prp. 237 L (2020-2021) punkt 10.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 1-2 og § 1-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 31- 32

Tolloven 1966 § 1 og § 2

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 3, § 125, § 151, § 208

St. beslutning 19. februar 1938

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot. prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901

Tolltariffens innledende bestemmelser § 1 og § 2 nr. 1 og 2

St.prp nr. 1 (1966-1967)

St.prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Innledende bestemmelser av 1. januar 1843, § 2