Gå til innhold

§ 11-3 Unntak fra fristene for å ta opp tollavgiftsfastsetting mv. til endring

§ 11-3. Unntak fra fristene for å ta opp tollavgiftsfastsetting mv. til endring

Fristene i § 11-2 er ikke til hinder for at fastsettingen tas opp til endring

a. når endringen følger av, eller forutsettes i, utfallet av et søksmål
b. som følge av uttalelsen fra Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen, i en sak der tollavgiftspliktig eller medansvarlig er part.

I tollavgiftsloven § 11-3 er det unntak fra endringsfristene på fem og ti år som følger av tollavgiftsloven § 11-2. Fristene i § 11-2 er ikke til hinder for at fastsettingen tas opp til endring i de tilfellene som er omtalt i § 11-3. Etter § 11-3 bokstav a gjelder det når endringen følger av, eller forutsettes i, utfallet av et søksmål. Etter bokstav b gjelder det når fastsettingen tas opp til endring som følge av en uttalelse fra Stortingets ombud for forvaltningen (Sivilombudet), i en sak der den tollavgiftspliktige eller medansvarlige er part. I slike saker gjelder det dermed ingen endringsfrist.


Tollavgiftsloven § 11-3 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.11