Gå til innhold

§ 11-4 Nedsettelse av tollavgift

§ 11-4. Nedsettelse av tollavgift

Tollmyndighetene kan treffe enkeltvedtak om nedsettelse av tollavgift dersom det oppstår tilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da Stortingets vedtak om toll ble truffet, og tollavgiften i det enkelte tilfellet får en utilsiktet og klart urimelig virkning.

 Tollmyndighetene kan i enkelttilfeller sette ned tollsatsen eller frita fullstendig for tollavgift. Vilkårene for individuell tollavgiftnedsettelse er at det har oppstått et enkelttilfelle eller en situasjon som ikke var overveid da Stortinget fastsatte tollsatsen. I tillegg må anvendelsen av tollavgiftsatsen i det enkelte tilfellet få en utilsiktet og klart urimelig virkning. Dette er en generalfullmakt til å dispensere fra tollavgift i særlige tilfeller.

Bestemmelsen er ment å videreføre tolloven § 9-5.


Tollavgiftsloven § 11-4

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.11 

Tidligere bestemmelser

Tolloven 2007 § 9-5