Gå til innhold

Kapittel 13 Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover