Gå til innhold

§ 9-3 Fastsetting og beregning av tollavgift

§ 9-3. Fastsetting og beregning av tollavgift

Den som leverer en melding for tollavgift etter § 9-2, fastsetter grunnlaget for tollavgift ved levering av meldingen, og beregner tollavgift av det fastsatte grunnlaget.

Bestemmelsen lovfester egenfastsettingsmodellen på tollavgiftsområdet. Den innebærer at den som leverer melding for tollavgift etter tollavgiftsloven § 9-2, fastsetter grunnlaget for tollavgift ved levering av meldingen og beregner tollavgift av det fastsatte grunnlaget.

Tollavgiften anses også som egenfastsatt når varer deklareres ved bruk av tollapplikasjon. Det samme gjelder i prinsippet ved muntlig deklarasjon, for eksempel ved henvendelse i Tolletatens ekspedisjon på rødt felt på flyplassen.


Tollavgiftsloven § 9-3

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 10.9