Gå til innhold

§ 1-3 Samarbeid med annen stat

§ 1-3. Samarbeid med annen stat

Vareførselsloven kapittel 9 om samarbeid med annen stat gjelder tilsvarende for samarbeid om håndhevelse av bestemmelser om fastsetting og kontroll av tollavgift.

Kapittel 9 i vareførselsloven gir regler om blant annet håndhevelse av annen stats bestemmelser om vareførsel i kontrollområde på norsk område og håndhevelse av norske bestemmelser om vareførsel på annen stats territorium.

Les mer om vareførselsloven kapittel 9 i Vareførselshåndboken.


Tollavgiftsloven § 1-3

Forarbeider

Prp. 237 L (2020-2021) punkt 10.1