Gå til innhold

§ 13-3 Endringer i andre lover

§ 13-3.Endringer i andre lover

Fra det tidspunktet loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: – – –

 


 

Tollavgiftsloven § 13-3