Gå til innhold

Dette gjør du for å komme i gang

Før man kan ta i bruk ekspressløsningen kreves det enkelte forberedelser. Her finner du informasjon om hvordan ditt firma kan komme i gang.

1. Ansvarlig pilotdeltager

Ansvarlig pilotdeltager og innsender av manifestet er transportør, men kan velge å benytte fullmektig. Den som sender inn manifestet kan altså være transportør, speditør, importør.

I manifestet ber vi opplysninger som i dag antagelig besittes av ulike aktører, noe som innebærer at dere i næringslivet må samarbeide om innrapportering av data.

2. Påmeldingsskjema

Alle som skal delta i ekspressklareringspiloten må fylle ut et skjema.

I dette skjemaet ber vi om navn og organisasjonsnummer, samt en kontaktperson, til transportør og fullmektig. 

Firmaet som skal være ansvarlig for innsendingen må også oppgi sin public IP-adresse (per i dag whitelister vi IP-adresser til alle brukere).

Vi ber også om navn og e-postadresse til hver enkelt bruker som skal ha tilgang til løsningen for å kunne opprette og sende inn manifester.

NB! Dersom en fullmektig skal sende inn manifester på vegne av flere transportører, ønsker vi ett skjema per transportør. 

Påmeldingsskjemaet finnes her.

3. Søk om tillatelse til å deklarere mot ny ekspedisjonsenhet

I ekspressløsningen skal importdeklarasjoner sendes mot egne ekspedisjonsenheter i TVINN. Det er derfor viktig at dere søker om tilgang til å deklarere mot den/de ekspedisjonsenheten(e) dere trenger.

Søknad sendes via kontaktskjema på Tolletatens nettsider

Navn på ekspedisjonsenhetene:

  • 371002 GDØ Svinesund ekspressfortolling
  • 372002 GDØ Ørje ekspressfortolling

4. Innrapporting av data via API?

I ekspressløsningen skal opplysninger om kjøretøyet og godset som befinner seg på kjøretøyet sendes til Tolletaten før grensepassering. Disse opplysningene kan sendes inn på to måter. Enten via en webløsning der informasjonen legges inn manuelt, eller via et API direkte fra egne fagsystemer. Sistnevnte krever tilrettelegging av eget fagsystem og fordrer at det utvikles et API fra virksomhetens side (som regel fra systemleverandør). 

Mange systemleverandører har allerede utviklet et slikt API som innsending av data til Tolletaten. Dersom dette er av interesse, anbefaler vi å ta kontakt med egen systemleverandør for å høre hvor langt de eventuelt har kommet med denne utviklingen.

Informasjon om API finnes her.

Dersom din virksomhet ønsker å benytte API-et vårt, kontakt oss på e-post, så hjelper vi deg videre.

5. Les brukerveiledningen

Vi har laget en brukerveiledning som beskriver hvordan dere skal logge inn i webløsningen, opprette og sende inn manifester til Tolletaten.

Brukerveiledningen finnes her.

6. Bistand underveis

Vi er tilgjengelig for råd og støtte underveis, og besvarer spørsmål på e-post og telefon. Vi legger også opp til erfaringsutveksling og evaluering underveis.