Gå til innhold

[Utgått]Ny midlertidig tollforskrift om unntak ved direkte kjøring av varer

Grensepassering. Illustrasjonsfoto. Foto: Bård Gudim/Tolletaten

Som følge av utbruddet av korona er det i dag vedtatt en midlertidig tollforskrift. Ny forskrift gjelder for næringsaktører som benytter seg av direkte kjøring. Fristen for å legge frem utfylt deklarasjon utvides fra 10 til 30 dager.

- Med denne endringen sikrer vi at kritiske leveranser kommer enkelt frem og kan tas raskt i bruk. Endringen trer i kraft umiddelbart og vil gjelde inntil videre, sier tolldirektør Øystein Børmer.

1 § Unntak fra forbudet mot disponering av ufortollet vare ved direkte kjøring

Varemottaker kan som følge av utbruddet av COVID-19 disponere over ufortollet vare som etter forskrift til lov og vareførsel 17. desember 2008 nr. 1502 (tollforskriften) § 4-30-11 kan kjøres direkte til mottaker, når dette er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten. 

§ 2 Frist for levering av fullstendig utfylt deklarasjon ved direkte kjøring

Fullstendig utfylt deklarasjon kan legges frem utover ti dagers fristen i tollforskriften § 4-30-11, dersom tollagerholder som følge av utbruddet av COVID-19 ikke er i stand til å overholde den ordinære fristen. Fullstendig utfylt deklarasjon må uansett legges frem innen 30 dager eller innen den frist tollmyndighetene fastsetter. 

Fastsatt av Tolldirektoratet 19. mars 2020 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 4-30, jf. Finansdepartementets delegeringsvedtak 25. november 2008 nr. 1256.

Bakgrunn for ny midlertidig tollforskrift