Gå til innhold

Nyheitsarkiv

Her finn du arkiverte nyheiter frå 2016–2023.

Her kan du søkje i nyheitsarkivet.

Nå blir det merverdiavgift på all netthandel fra utlandet

Fra 1. januar 2024 må du også betale merverdiavgift og eventuell toll på kjøp under 350 kroner fra utenlandske nettbutikker.  

07.12.2023

Tolletaten advarer: Flere beslag av svært potente stoffer

De siste månedene har årvåkne tollere gjort flere beslag av Nitazener. Nitazener er syntetiske opioider som kan være vesentlig sterkere enn fentanyl og opptil 1000 ganger mer potente enn morfin.

04.11.2023

Tolletaten har beslaglagt 385 kilo hasj

Tollbeslaget er av de største hasjbeslagene gjort noensinne i Norge.

09.08.2023

Tolletaten beslagla 50 kilo kokain i konteiner

Tolletaten følger nøye med på konteinertrafikken til Norge. Overvåkingen førte nylig til tollbeslag av om lag 50 kilo kokain i en konteiner i Oslo havn. Totalt er det avdekket

23.06.2023

Vellykket storaksjon i pinsen

Under årets pinseaksjon kontrollerte Tolletaten i samarbeid med Kystvakten opp mot 100 fritidsbåter. Det resulterte i både beslag og flere fortollinger.

29.05.2023

Storstilt båtaksjon i pinsen

I forbindelse med pinsehelgen vil Tolletaten i samarbeid med Kystvakten gjennomføre en større kontrollaksjon langs kysten for å møte lystbåttrafikken.

25.05.2023

Vestlandets største kokainbeslag

Under en aksjon natt til torsdag den 13. april avdekket Tolletaten, i samarbeid med Kystvakten og Politiet i overkant av 100 kilo kokain i tilknytning til et lastefartøy fra Sør-Amerika.

18.04.2023

Norgeshistoriens største kokainbeslag

Tolletaten har gjennom internasjonalt tollsamarbeid gjort tidenes største beslag av kokain i Norge. Beslaget på omtrent 800 kilo kokain ble gjort i Oslo.

31.03.2023

To sjømateksportører bøtelagt etter eksport av kongekrabbe

To foretak er ilagt forelegg med bot og inndragning for overtredelse av tolloven og havressursloven ved eksport av kongekrabbe.

02.02.2023

Endringer i vareførselsreglene

Tolletaten har i dag fastsatt endringer i vareførselsreglene som følge av at mengden tobakksvarer som kan innføres avgisfritt som reisegods og mengden slike varer som kan kjøpes på tax-free utsalg

21.12.2022

1-10 av 287