Gå til innhold

Tolltariffen 2024 - høring om nye oppdelinger

Tolletaten har sendt på høring nye og endrede oppdelinger i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2024. 

Det er kommet inn innspill til nye oppdelinger i tolltariffen for fløte og smør, makroalger, ved til brensel og visse typer batterier. I tillegg fremmer Tolletaten eget forslag om å slette varenummeret for pastiller, sukkertøy og drops. 

Høringsinnspill bes sendes innen 18. august 2023. Disse kan sendes til post@toll.no (med henvisning til referanse 23/01884) eller til Tolletaten, Juridisk stab v/Avdeling internasjonale avtaler, postboks 2103 Vika, 0125 Oslo. 

Høringsinnspill vil bli publisert her fortløpende.

 

Høringssvar

Norsk Ved Forum

Norsk Ved Forum

Norges Sjømatråd

Fiskeridirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Landbruksdirektoratet

Skatteetaten

Nobio

Landbruks- og matdepartementet