Gå til innhold

Forslag om endringer i vareførselsforskriften om opplysningskrav i digital melde- og opplysningsplikt for transport med fartøy, luftfartøy og tog

Tolletaten fremmer forslag om endringer i vareførselsforskriften om fastsettelse av opplysningskrav ved digital oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten.

Høringen er en oppfølging av tidligere høringer (del 1 og 2) som gjelder innføring av Digitoll. I høring 2 ble det foreslått opplysningskrav for transport med motorvogn på veg og ferge. Opplysningskrav for øvrige transportmåter ble ikke foreslått konkret i høringen, men det ble forutsatt at opplysningskravene i hovedsak skal være like for alle transportmåter. 

I denne høringen redegjøres det nærmere for de konkrete opplysningskravene for digital oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten for transport med tog, fartøy og luftfartøy. For fartøy foreslås det at digital melding om ankomst fortsatt skal leveres i SafeSeanet Norway. Kravene til opplysninger for motorvogn, luftfartøy og tog foreslås fastsatt i et nytt vedlegg 5 til vareførselsforskriften.

Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse på e-post til post@toll.no. Du må legge til Tolletatens referanse 22/32181 i emnefeltet. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert fortløpende.

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 22. desember 2023.

Høringssvar

Les mer om endringene som er fastsatt