Gå til innhold

Endringer i TVINN fra 1. mai 2019

Det vil komme endringer som berører næringslivets programvare som kommuniserer med TVINN.

Endringene gjelder innholdet i CUSRES-meldinger til deklarant. All programvare som sender tolldeklarasjoner til TVINN må ha utviklet støtte for de nye endringene. Dato for produksjonssetting blir 1. mai 2019.

Bakgrunn

TVINN fikk januar 2019 funksjonalitet slik at saksbehandler i Tolletaten kan purre deklarant etter at det er bedt om dokumentkontroll, varekontroll eller ny versjon. Denne funksjonaliteten utvides til også å omfatte direktefortollinger.

Nye CUSRES-meldinger

Det vil bli innført en ny feilmeldingskode/-tekst:

983: "Purring direktefortolling"

Purremeldingen vil bli sendt som CUSRES-meldinger med meldingstype = 11 "Melding fra toller - ME" (BGM 1225). Meldingene sendes med feilmeldingskode og tekst i ett FTX+AAP-segment (med ny Tvinn-interne kodene 983 som nevnt over) og ev. fritekst fra toller i ett eller to FTX+AAP-segmenter (med Tvinn-intern kode 999 og ev. 983).

Eksempel:

UNH+253464+CUSRES:1:902:UN:NEP+9747207442018061401805701'
BGM+830++137:20180614:102+11'
DTM+184:20180614150514:204'
FTX+AAP+++999: Tekst fra saksbehandler i Tolletaten'
FTX+AAP+++983:Purring direktefortolling.'
UNT+6+253464'

Meldingsflyt

Purremeldingene vil kunne bli sendt én eller flere ganger etter at direktefortollingen er sendt mot en ekspedisjonsenhet for direktefortolling.