Gå til innhold

Høyring om avvikling av mellombels deklareringsunnatak for varer med verdi under 350 kroner, og tiltak for å forberede avviklinga