Gå til innhold

Høyring om avvikling av mellombels deklareringsunnatak for varer med verdi under 350 kroner, og tiltak for å forberede avviklinga

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag om avvikling av mellombels deklareringsunnatak for varer som vert innførte til Norge, med verdi under 350 kroner.