Gå til innhold

Du kan be om en bindende forhåndsuttalelse (BKU)

Er du usikker på om varenummeret du har funnet er riktig, kan du be Tolletaten om en bindende forhåndsuttalelse om varens klassifisering.

Du må beskrive varen grundig på søknadsskjemaet som sendes oss via Altinn. Det er mulighet for å laste opp nødvendige vedlegg (brosjyrer, resepter, tegninger mv.).

Dersom du skal sende oss vareprøver, sendes disse til den avdelingen i vareførselsdivisjonen du tilhører. Adressen vil stå i den bekreftelsen du får etter at vi har mottatt søknaden din. I bekreftelsen står det også et saksnummer/referansenummer som du setter på vareprøvene. 

Du vil få et skriftlig svar. Vedtaket er bindende som hovedregel i tre år. Vær oppmerksom på at forhåndsuttalelsen ikke er gyldig for varer som ble tollbehandlet før vedtaket ble fattet.

Database med tidligere vedtak

Når Tolletaten fatter forhåndsuttalelser om varers klassifisering blir de samtidig gjort søkbare i anonym form. Du kan søke på vareslag eller varenummer, og det er et hjelpemiddel til å finne fram til nødvendig informasjon for at du skal kunne finne riktig varenummer for din vare.