Gå til innhold

Du kan be om en bindende forhåndsuttalelse (BKU)

Er du usikker på om varenummeret du har funnet er riktig, kan du be Tolletaten om en bindende forhåndsuttalelse om varens klassifisering.

Søknadskjema i Altinn

Du må beskrive varen grundig på søknadsskjemaet som sendes via Altinn.

 • Dersom søknaden gjelder næringsmidler, skal prosentvis ingrediensliste på norsk/oversatt til norsk fylles inn i rubrikken «varebeskrivelse» dersom dette foreligger. Nødvendig dokumentasjon skal legges ved søknaden, for eksempel:
  • produktdatablad
  • ingrediensliste utstedt av produsent
 • Det er mulighet for å laste opp nødvendige vedlegg, for eksempel:
  • produktdatablad
  • ingrediensliste
  • tegninger
  • brosjyrer
  • mv.

Du vil få et skriftlig svar. Vedtaket er bindende som hovedregel i tre år. Vær oppmerksom på at forhåndsuttalelsen ikke er gyldig for varer som ble tollbehandlet før vedtaket ble fattet.

Vareprøver

Dersom du skal sende oss vareprøver, kan disse sendes som bedriftspakke eller leveres i resepsjonen på vår besøksadresse. Når søknaden din er bekreftet mottatt, vil du få et saksnummer (f.eks. 23/12345). Merk vareprøvene med saksnummeret du får oppgitt.

Vareprøver levert på besøksadresse: 

Tolletaten,
Grensesvingen 26
0663 Oslo.

Vareprøver pr. brevpost kan sendes:

Tolletaten,
Klassifiseringsavdelingen,Tariffseksjonen
Postboks 2103 Vika
0125 Oslo.

Se database med tidligere vedtak

Når Tolletaten fatter forhåndsuttalelser om varers klassifisering blir de samtidig gjort søkbare i anonym form. Du kan søke på vareslag eller varenummer, og det er et hjelpemiddel til å finne fram til nødvendig informasjon for at du skal kunne finne riktig varenummer for din vare.