Gå til innhold

Tolltariffen 2025 - høring om nye oppdelinger

Tolletaten har sendt på høring nye og endrede oppdelinger i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2025.

Det er kommet innspill til nye oppdelinger i tolltariffen for sæd og embryoer av dyr, belgfrukter til fiskefôr, elektriske sykler og varer med innhold av gassen FS6. I tillegg fremmer Tolletaten forslag om flere varenummer i kapitlene 27-30 samt å fjerne mengde i annen enhet for posisjon 06.03.

I tillegg foreslås det å forenkle posisjon 33.03, 92.05 og 95.03. 

Høringsinnspill bes sendes innen 6. august 2024. Disse kan sendes til post@toll.no (med henvisning 24/03945) eller til Tolletaten, Juridisk stab v/avdeling internasjonale avtaler, postboks 2103 Vika, 0125 Oslo.

Høringen er åpen for alle, og høringssvar vil bli publisert på denne siden fortløpende. 

Høringsbrev

Høringsnotat