Gå til innhold

Lettelser i deklarasjonsplikten ved inn- og utførsel av varer

Foretak som innfører eller utfører varer hvor fullstendige opplysninger ikke er kjent ved innførsel/utførsel, må fra 1. september 2018 søke om tillatelse til å legge fram deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon) på forhånd.

Forhåndstillatelse

Foretak som innfører/utfører varer hvor fullstendige opplysninger ikke er kjent ved innførsel/utførsel må nå søke tollmyndighetene der hvor foretaket er hjemmehørende, om tillatelse til å legge frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon). Søknad sendes på forhånd på fastsatt skjema RD-0075. Tillatelser vil kun bli innvilget for spesifikke varenummer i henhold til tolltariffen.

Ordningen vil medføre at både den foreløpige og den endelige deklarasjonen vil kunne ekspederes automatisk i TVINN.

Se nærmere beskrivelse under Lettelser i deklarasjonsplikten ved inn- og utførsel av varer.

I en overgangsperiode, inntil søknader er sendt og behandlet vil dagens ordning fortsatt kunne benyttes.

Uten forhåndstillatelse

Om foretaket ikke har forhåndstillatelse, kan de få utlevert varer/ tillatelse til å utføre varer mot å legge frem deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon). Forutsetningene er fare for liv eller helse eller det har stor samfunnsmessig eller økonomisk betydning å kunne disponere over varen før den er fortollet.

I slike tilfeller er det FO-deklarasjonen som er søknaden. Det er derfor viktig at det i rubrikk 44 begrunnes hvorfor man ikke kan levere en fullstendig utfylt deklarasjon. Disse deklarasjonene vil gå til manuell behandling.

Se nærmere beskrivelse under Lettelser i deklarasjonsplikten ved inn- og utførsel av varer.