Gå til innhold

Høring - endring i tollforskriften § 5-4-1 - vilkårene for tollfritak for varer som innføres fra Svalbard

Tolletaten sender forslag til endringer i tollforskriften § 5-4-1 på høring.

Bestemmelsen fastsetter vilkår for tollfri innførsel av varer fra Svalbard eller Jan Mayen og tilhørende farvann til fastlands-Norge. Tolletaten foreslår at varer fra Svalbard eller Jan Mayen og tilhørende farvann underlegges de samme opprinnelsesreglene som gjelder etter konvensjonen om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet (PEM-konvensjonen).

Tolletaten foreslår at endringene trer i kraft i løpet av mai 2022.

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no innen 25. april 2022. Vi ber om at Tolletatens referanse 22/02277 fremgår av emnefeltet.

Vi viser til vedlagt høringsnotat.