Gå til innhold

Kurs i klassifisering av klær - (tolltariffens kapitler 61 og 62)

På dette dagskurset gjennomgås tolltariffens kapitler 61 og 62 med tilhørende kommentarer og aktuelle noter samt andre steder i tolltariffen hvor klær klassifiseres.

Klær er en av få varetyper det fremdeles er toll på ved import til Norge. Tollsatsene er forskjellige og avhenger blant annet av type plagg og hvilket materiale plaggene er laget av.

På dette dagskurset fordyper vi oss i tolltariffens kapitler 61 og 62 med tilhørende kommentarer og aktuelle noter.

Kursinnhold

Kurset tar blant annet for seg

  • tolltariffens kapitler 61 og 62
  • andre kapitler i tolltariffen hvor klær klassifiseres
  • noter til aktuelle avsnitt og varenumre
  • kommentarer til aktuelle varenumre

Vi viser forskjellige vareprøver og gjør noen oppgaver.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer blant annet for

  • deg som importerer eller eksporterer klær eller som vurderer å begynne med dette
  • speditører
  • innkjøpere og lignende som ønsker å kunne kalkulere riktige avgifter på klær i forkant av import
  • controllere, regnskapsførere eller andre som kontrollerer tolldeklarasjoner i ettertid
  • deg som ønsker å vite mer om klassifisering av klær

Krav til deltakerne

Du må ha kjennskap til det generelle regelverket for klassifisering før du kan melde deg på dette kurset. Dersom du ikke har dette, må du gjennomføre vårt kurs «Klassifisering – lær tolltariffen å kjenne» først. Det kan også være en fordel å ha gjennomført basiskurset.

Arrangør

Brukerdialog v/ Forebyggingsseksjonen i Vareførselsdivisjonen

Kontakt 

E-post: kurs@toll.no