Gå til innhold

Kode for følsomme varer i NCTS utgår 1. mai 2016

Tolletaten minner alle deklaranter om ikke å benytte datagruppen for følsomme varer (SGI) fra og med 1. mai.2016.

Transitteringskonvensjonen, Vedlegg I, Bilag I inneholder en liste over "Varer som medfører større risiko for tollsvik". Hvis mengden oppgitt i kolonne 3 overstiges, anses varen å være følsom vare (sensitive goods).

Men fra 1. mai 2016 vil følsomme varer utgå. Det vil si at varene nevnt i Bilag I ikke lenger blir ansett for å være følsomme. Dette innebærer at datagruppen for følsomme varer (SGI), herunder kode og mengde, ikke lenger skal oppgis ved deklarering av slike varer i NCTS.

Ingen systemmessige endringer i NCTS

Per i dag vil det ikke bli noen systemmessige endringer i NCTS i forbindelse med dette. Denne endringen vil bli innført i to faser. Første fase vil kun innebære at liste i CS/RD over sensitivt gods vil bli satt til ugyldig.