Gå til innhold

Avvikling av UTB-nummer (utsatt betaling) fra 1.april 2019

Fra 1. april endres deklarering for importører som har tillatelse til utsatt fastsettelse av særavgifter (tidligere UTB-nummer).

Skatteetaten og Tolletaten sendte ut informasjon om endringen 20. desember 2018. Informasjonen gikk ut til særavgiftpliktige registrerte virksomheter, TVINN-deklaranter og programvareleverandører.

Programvareleverandører kan teste

Fra 18. mars 2019 kan programvareleverandører teste denne endringen i sin programvare mot Tolletatens testmiljø. Du finner påmelding til test nedenfor. Testperioden er fra 18.mars til 28.mars.

Viktig å huske på for speditører

Det er viktig at speditører sikrer at de har riktig organisasjonsnummer fra sine oppdragsgivere. Det er kun det som vil være gjeldende fra 1.april 2019.

Ved deklarering av særavgiftspliktige varer til virksomheter som har utsatt avgiftsfastsettelse valideres organisasjonsnummeret på mottaker (rubrikk 8) mot data fra Skatteetatens særavgiftsregister. Det samme organisasjonsnummer som ble brukt ved registrering som særavgiftspliktig må benyttes ved deklarering.

Ved spørsmål knyttet til særavgift og utsatt avgiftsfastsettelse/betaling kontakt Skatteetaten.

Ved spørsmål knyttet til deklarering av varer til kunder som har utsatt avgiftsfastsettelse kontakt Tolletaten.

Ved spørsmål knyttet til endring av programvare kontakt produkteier TVINN.