Gå til innhold

TIR - krav til forhåndsdeklarasjon inn til Tyrkia

Tyrkia innfører krav om "Pre-declaration"  for varer under TIR-ordningen fra 25. april 2017.

Direktoratet har mottatt informasjon fra tyrkiske tollmyndigheter om de fra 25. april 2017 vil innføre krav om «Pre-declaration» for transporter under TIR-ordningen før kjøretøyet ankommer tyrkisk tollområde. Bakgrunnen for Tyrkias innføringen av forhåndsdeklarasjon er forenkling av tollprosedyren og å sikre en mer effektiv risikoanalyse.

Det er to alternativer måter å sende en forhåndsdeklarasjon før ankomsten tyrkisk tollområdet. Du kan enten velge TIR EPD-systemet, eller «Pre-deklarasjonen» systemet TIRCUS.

Elektronisk forhåndsdeklarasjon må være sent til innpasseringstollstedet i Tyrkia før kjøretøy som frakter varene som omfattes av TIR-carnet, ankommer det tyrkiske tollområdet. TIR-carnet uten forhåndsdeklarasjon vil ikke bli akseptert av innpasseringstollstedet og transportøren vil bli pålagt å avgi Pre-declaration via TIRCUS eller TIR EPD.

Vedlagt følger en Brukermanual  inkludert FAQ samt en lenke til TIRCUS: https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS

Vedlegg