Gå til innhold

Tollfritaket for grovfôr forlenges

Tollfritaket forlenges til og med 31. mars 2019. Tollfritaket gjelder for hel halm varenummer 12.13.0001, høy varenummer 12.14. 9091 og viderebehandlet grovfôr av halm og høy varenummer 12.14.9099.