Gå til innhold

Kurs i klassifisering - lær tolltariffen å kjenne

På dette kurset blir du kjent med regelverket for klassifisering av varer.

Tolltariffen er et oppslagsverk for koding og beskrivelse av varer. 

Alle varer som importeres til eller eksporteres fra Norge klassifiseres i tolltariffen med et varenummer. Dette varenummeret består av åtte siffer der de seks første er internasjonale. Vi trenger varenummeret for blant annet å bestemme riktige toll- og avgiftssatser, å registrere korrekt handelsstatistikk og å avgjøre om varen er restriksjonsbelagt.

Kursinnhold

På dette kurset blir du kjent med regelverket for klassifisering. Kurset tar blant annet for seg

  • hvilke opplysninger som finnes i tolltariffen
  • hvorfor man klassifiserer varer
  • regelverket for å klassifisere riktig, blant annet noter og alminnelige fortolkningsregler
  • hvordan man finner mer informasjon på internett

Deltagerne skal gjøre mange klassifiseringsoppgaver underveis i kurset.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer blant annet for

  • deg som importerer eller eksporterer varer eller vurderer å begynne med dette
  • speditører
  • innkjøpere og lignende som ønsker å kunne kalkulere riktige avgifter i forkant av import
  • controllere, regnskapsførere eller andre som kontrollerer tolldeklarasjoner i ettertid
  • deg som ønsker å vite mer om klassifiseringsreglene generelt

Krav til deltakerne

Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper, men det kan være en fordel å ha gjennomført basiskurset.

 

Arrangør

Brukerdialog v/ Forebyggingsseksjonen i Vareførselsdivisjonen.

Kontakt

E-post: kurs@toll.no