Gå til innhold

Høring – forslag om utfasing av dagens direktekjøringsordning og innføring av digital melde- og opplysningsplikt og forslag til enkelte mindre endringer (del 1)

Etter planen vil ny lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og ny lov om tollavgift (tollavgiftsloven) tre i kraft 1. januar 2023. Forslag til ny vareførselsforskrift og tollavgiftsforskrift ble sendt på høring 11. mars 2022 og vil etter planen tre i kraft samtidig med de nye lovene. 

Tolletaten sender nå på høring to høringsnotat:

  1. Forslag til utfasing av direktekjøringsordningen og innføring av digital melde- og opplysningsplikt. Vi ber om at Tolletatens referanse 22/32181 fremgår av emnefeltet.
  2. Forslag til enkelte mindre endringer i etterkant av høring i vår. Vi ber om at Tolletatens referanse 22/35560 fremgår av emnefeltet.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser var 1. november 2022.

Fra næringslivet ber vi særlig om innspill til punktene i høringsnotatets kapittel 1.3.