Gå til innhold

Høring - forslag om endring i vareførselsforskriften - Digitoll del 4

Tolletaten fremmer forslag til enkelte endringer i vareførselsforskriften.

Forslagene omfatter endring i gjeldende eller nye bestemmelser om:  

  • Ny tollagerordning – Midlertidig tollager 

  • Unntaksordning 

  • Melde- og opplysningsplikt ved luftfartøy 

  • Melde- og opplysningsplikt ved jernbane 

  • Melde-, opplysnings- og fremleggelsesplikt - generell unntakshjemmel 

  • Transittering: Enkelte unntak fra MO-plikten 

  • Registrering av faktisk ankomst ved automatiske systemer 

  • Tillatelse for autorisert mottaker til å bryte tollsegl 

  • Bruk av godsnummer og avviksrapportering ved tollager 

Forslagene er en oppfølging av tidligere endringsforslag knyttet til implementering av Digitoll 

Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse på e-post til post@toll.no. Du må legge til Tolletatens referanse 23/43951 i emnefeltet. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert fortløpende. 

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 30. april 2024. 

Samfunnsøkonomisk analyse utført av MenomEconomics (jf. høringsnotatets kapittel 14). 


Høringssvar

Vedlegg