Gå til innhold

Høring om endringer i vareførselsforskriften gjeldende for militærøvelser der NATO-styrker og styrker fra land som er med i Partnerskap for fred deltar

Tolletaten fremmer forslag om endringer i vareførselsforskriften for å sikre tilstrekkelig militær mobilitet ved øvelser der NATO-styrker og styrker fra land som er med i partnerskap for fred deltar.

Endringene skal tre i kraft før øvelse Nordic Response 2024 (NR24) starter 1. januar 2024.

Endringene er midlertidige, slik at reglene oppheves 1. juli 2024 ved avslutning av øvelsesperioden. Det foreslås videre to mindre permanente endringer i forskriften.

Forskriftsendringene sendes på høring med 6 ukers høringsfrist.

Det bes om innspill innen 15. desember 2023.

Høringsinnspill kan sendes elektronisk til post@toll.no eller per post til Tolletaten, Juridisk stab, Utviklingsavdelingen, Postboks 2103 VIKA., 0125 Oslo.

Merk høringsinnspillet med vår referanse: 23/32164.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til saksbehandler.


Høringssvar