Gå til innhold

Utførsel - basiskurs

Dette kurset gir deg basiskunnskap om tollprosedyrene ved eksport av varer.

Før du kan sende varer ut av Norge, må du ha tillatelse fra Tolletaten. Dette får du ved å deklarere varen for Tolletaten. Det gjelder alle varer som skal eksporteres ut av landet, enten de er norske, fortollet eller ufortollet.

På dette kurset går vi gjennom prosedyrene eksportørene skal følge når de skal sende varer ut av landet. Kurset er en blanding av presentasjon og løsing av cases og oppgaver.

Kursinnhold

Kurset tar blant annet for seg

 • hva er eksport, og hvilke dokumenter bruker man ved eksport
 • restriksjoner
 • TVINN og deklarasjonsplikten
 • utfyllingsregler
 • klassifisering av varer
 • statistikk og utenrikshandel
 • transportprosedyrer

Hvem passer kurset for?

Kurset passer blant annet for

 • deg som eksporterer varer
 • deg som vurderer å begynne med eksport av varer
 • speditører
 • controllere, regnskapsførere eller andre som kontrollerer tolldeklarasjoner i ettertid
 • deg som ønsker å vite mer om tollprosedyrer ved eksport av varer

Krav til deltakerne

Det er en fordel om du har noe erfaring med tollprosedyrer ved eksport av varer. 

Arrangør

Brukerdialog v/ Forebyggingsseksjonen i Vareførselsdivisjonen

Kontakt 

E-post: kurs@toll.no