Gå til innhold

Endringer i Tolldeklarasjonsoversikten fra 1. september

Tolldeklarasjonsoversikten for august, som blir tilgjengelig i Altinn tirsdag 4. september, vil ha endret struktur og inneholde mer deklarasjonsdata.

Endringer i pdf- og xml-formatet

PDF-formatet vil få følgende endringer:

 • Deklarasjoner blir sortert etter ekspedisjonstype
 • Midlertid innførsel med og uten gjenutførselsfrist blir sortert hver for seg.
 • Dato for gjenutførselsfrist vises på midlertidig innførsler når Tolletaten har angitt en frist for gjenutførsel.
 • Deklarasjonskategori vises. Dette er de tre ulike deklarasjonskategoriene:
  • FU (fullstendige)
  • MA (manuelle)
  • EN (endelige)

Eksempel på tolldeklarasjonen i pdf-format

Xml-formatet vil få følgende endringer:

 • Dato for gjenutførselsfrist vises på midlertidig innførsler når Tolletaten har angitt en frist for gjenutførsel.
 • Fakturadetaljer vises. Med fakturadetaljer mens deklarasjonsdataene som blir angitt i rubrikk 28 på tolldeklarasjonen.

Eksempel på tolldeklarasjonen i xml-format

I tillegg vil filnavnet for pdf-formatet og xml-formatet i Altinn inneholde informasjon om hvilken måned oversikten gjelder for.