Gå til innhold

Kurs i opprinnelsesregler og preferansetollbehandling

På dette kurset legges hovedvekten på opprinnelsesreglene i EØS-avtalen.

Norge har sammen med de andre EFTA-landene (Sveits, Liechtenstein og Island) inngått en rekke frihandelsavtaler, og flere er under utarbeidelse. Norge har også inngått enkelte bilaterale avtaler.

Den største og viktigste frihandelsavtalen Norge har, er EØS-avtalen. EØS-avtalen sikrer at du kan importere varer tollfritt eller med redusert tollsats når varene er dekket av avtalen. Avtalen sikrer også at dine norske varer kan selges tollfritt eller med redusert tollsats til EØS-land.

Målet med frihandelsavtaler, er å stimulere til økt frihandel og økonomisk samarbeid.

På dette kurset vil du få vite om opprinnelsesreglene i EØS-avtalen som gjør at varene du importerer eller eksporterer blir tollfrie eller får redusert tollsats. Du vil også få kjennskap til GSP-ordningen. Det er en ordning Norge har med flere u-land som gjør at produkter med opprinnelse i disse landene kan importeres tollfritt eller med redusert tollsats til Norge.

Kursinnhold

Kurset tar blant annet for seg

  • vilkårene i avtalene
  • opprinnelsesbevis
  • kumulasjon

Hvem passer kurset for?

Kurset passer blant annet for

  • deg som importerer eller eksporterer varer eller vurderer å begynne med det
  • speditører
  • controllere, regnskapsførere eller andre som kontrollerer tolldeklarasjoner i ettertid
  • deg som ønsker å vite mer om frihandelsavtaler generelt

Krav til deltakerne

Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper, men det kan være en fordel å ha gjennomført basiskurset for å få fullt utbytte av kurset.

Arrangør

Brukerdialog v/ Forebyggingsseksjonen i Vareførselsdivisjonen

Kontakt 

E-post: kurs@toll.no