Gå til innhold

Webinar: Det du trenger å vite om Digitoll og nytt tollregelverk

Våre fremste eksperter gjør seg klare for å sette deg inn i Digitoll og nytt tollregelverk, som trer i kraft 1. januar 2023. Direktekjøringsordningen skal avvikles og vi innfører en digital melde- og opplysningsplikt. Vi viser deg hvordan du kobler deg på Digitoll.

Digitoll er et konsept som understøtter digital informasjonsinnsending og oppfyllelse av pliktene (forhåndsvarsling, deklarering, melde- og opplysning og fremlegging) for aktørene i næringslivet. Tolletaten benytter informasjonen til risikovurdering og objektutvelgelse. Konseptet gir en mer automatisert og effektiv grensepassering.

Agenda

  • Tollregelverket om informasjonspliktene ved innførsel
  • Slik kobler du deg på Digitoll
  • Q&A: Spørsmål fra salen

 

2022: Opptak webinar og presentasjon

Presentajsonen fra webinaret i pdf

Opptak av webinaret 30. november 2022Opptak av webinaret 1. desember 2022


Opptak av webinaret 6. desember 2022

 

 

Møte om ICS2 1. desember (Avholdt)

Agenda

  • Status ICS2, plikter og tidsplaner
  • Krav til tilkobling, EORI og UUMDS
  • Melding om fremlegging ved ankomst (nasjonalt grensesnitt)