Gå til innhold

[Utgått]Transittering - Autorisert avsenders bruk av forenklet prosedyre

Tolldirektoratet har mottatt informasjon fra flere tollregioner om at den «forenklede prosedyre», som benyttes av «autoriserte avsendere» i Norge ved oppstart av en transittering, ikke alltid anvendes på korrekt måte

En hovedansvarlig som har fått innvilget status som «autorisert avsender», kan starte opp transitteringer under forenklet prosedyre ved det avgangstollstedet som er spesifisert i virksomhetens autorisasjon. Skal den hovedansvarlige starte opp en transittering ved andre tollsteder enn det som er angitt i autorisasjonen, må han starte opp under « normal prosedyre» hos Tolletaten. Oppstart av en transittering under normal prosedyre kan gjøres ved et hvilket som helst avgangstollsted.

Enkelte autoriserte avsendere har startet opp transitteringer ved bruk av forenklet prosedyre ved andre tollsteder enn det de er autorisert mot. I det elektroniske systemet (NCTS) og på Følgedokumentet ser det ut som om transitteringen har startet opp i f.eks. Oslo, da deklarasjonen (IE015) er sendt i NCTS til Oslo tollsted. Men i virkeligheten har transitteringen startet opp i f.eks. Tromsø.

Dette er ikke intensjonen ved bruk av «forenklet prosedyre». Transitteringer skal alltid startes opp mot det faktiske avgangstollstedet, og det er dette tollstedet som er ansvarlig for transitteringen og som skal følge opp en eventuell etterlysning.

I følge Transitteringskonvensjonen, Vedlegg I, artikkel 61 skal autorisasjonen til en «autorisert avsender» spesifisere det eller de avgangstollstedene som vil være ansvarlig for forestående fellestransitteringer.

En hovedansvarlig/autorisert avsender som ønsker å starte opp under forenklet prosedyre ved andre tollsteder i tillegg til det som autorisasjonen i dag omfatter, må søke om dette til den tollregion som har innvilget autorisasjonen.

Andre rundskriv om NCTS