Gå til innhold

Endringer i tekniske spesifikasjoner i NCTS

Som følge av Kroatias og Tyrkias tiltredelse til Transitteringskonvensjonen 1. juli 2012 må det gjøres endringer i tekniske spesifikasjoner i NCTS.
I forbindelse med at Kroatia (HR) og Tyrkia (TR) blir avtaleparter til Transitteringskonvensjonen 1. juli 2012 ble det sendt ut rundskriv 2012/10167-3, vedrørende påkrevd endring av hovedansvarliges garantier.
 
For å tillate at HR og TR slutter seg til NCTS må i tillegg noen av de tekniske spesifikasjonene i NCTS endres.
 

1) Endring av regler og betingelser, ref. Meldingshåndbok Elektronisk transittering og Forhåndsvarsling, vedlegg E.

Oppdatering av betingelsene C001, C035 og reglene R905 og R908 til å omfatte HR og TR, skal føre til at begge landene teknisk blir behandlet på samme måte som et EFTA-land.
 
C001 blir endret som følger:
HVIS ”Bestemmelsesland” (rubrikk 17a) på HOVED nivå er en avtalepart, eller AD eller SM,
DA er ”Næringslivet Mottaker”(rubrikk 8) = Obligatorisk (R)
ELLERS er ”Næringslivet Mottaker”(rubrikk 8) = Valgfri (O)
Avtaleparter er de enkelte EFTA-landene, HR, TR eller EU som en gruppe.
 
C035 blir endret som følger:
HVIS ”Status” (rubrikk 1) eller ”Status” (ex rubrikk 1) = ”T2”, ”T2F” og hvis ”Avgangstollstedets land” identifisert ved de to første sifrene i ”AVGANGSTOLLSTEDETS referansenummer” (rubrikk c) = et EFTA land, HR eller TR
DA er ”TIDLIGERE DOKUMENTER” = Obligatorisk (R)
ELLERS er ”TIDLIGERE DOKUMENTER” = Valgfri (O)
 
R905 blir endret som følger:
Når Avsenderland er EFTA, HR eller TR, kan ikke landkoden til Bestemmelsesland være ’AD’ eller ’SM’.
 
R908 blir endret som følger:
Når Avsenderland er EFTA, HR eller TR, kan ikke landkoden til Transitteringstollstedet være ’AD’ eller ’SM’.
 

2) Endring av kodelister. ref. Meldingshåndbok Elektronisk transittering og Forhåndsvarsling, vedlegg D (Prosedyrekoder)

Kodelistene ”Landkode for land tilsluttet transitteringskonvensjonen (kodeliste 9)” og ”Landkode for land tilsluttet Transitteringskonv. utenfor EU (kodeliste 63)”, skal også inkludere HR og TR.
 

3) Tillegg av nytt syntaksnivå/tegnsett UNOK ISO 8859-9 (tyrkisk), ref. Meldingshåndbok Elektronisk transittering og Forhåndsvarsling, pkt. 5.1.17 Segmentbeskrivelser

Endringene vil kreve at næringslivet utvider sin applikasjon til å håndtere tegnsett UNOK ISO 8859-9 (tyrkiske tegn).
 
Tegnsett/Syntaksnivå UNOC (tilsvarende ISO 8859-1) benyttes i meldingsutvekslingen. Imidlertid kan enkelte fritekstfelt være språksensitive, og har da et tilhørende felt for språkkode-LNG (Language code). Hvis det i disse fritekstfeltene benyttes tegn/karakterer som ikke er i overensstemmelse med UNOC tegnsett/syntaksnivå, skal språkkode (LNG-Language code) være angitt, jfr. også teknisk regel 99 (TR0099). Språkkoden som benyttes er en ISO 2- bokstavs kode i henhold til ISO 639/1988. Disse språkkodene er tatt inn som punkt 4 i vedlegg D til Meldingshåndboken.
 
I de språksensitive fritekstfeltene kan følgende tegnsett/syntaksnivå benyttes:
  • UNOC: Latin-1, ISO 8859-1 (Vest-Europa);
  • UNOD: Latin-2, ISO 8859-2 (Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn, Romania, Slovenia og Kroatia);
  • UNOH: Latin-4, ISO8859-4 (Estland, Latvia, Litauen);
  • UNOE: Latin-5, ISO 8859-5 (Bulgaria);
  • UNOF: Gresk, ISO 8859-7 (Hellas);
  • UNOK: Tyrkisk, ISO 8859-9 (Tyrkia).
 
Næringslivet må sørge for å ha sin programvare oppgradert innen 1. juli 2012.