Gå til innhold

Endringer i NCTS 2013 – Ny pakketype, anmodning om kansellering (IE014) og avvisning av forhåndvarsel uten varenummer

Ved implementering av ny leveranse i NCTS i juni 2013, vil det være flere endringer som får betydning for næringslivet. Endringene er som beskrevet nedenfor.

Ny pakketype «VS»

Det skal implementeres en ny pakketype for bulk «VS» (Skrapmetall) i NCTS. Denne er gyldig fra og med 1. juli 2013. Ref. Meldingshåndbok Elektronisk transittering og Forhåndsvarsling Versjon 5.0, vedlegg E.

Betingelse C060 blir endret som følge av ny pakketype «VS»

HVIS "Pakketype" (rubrikk 31) indikerer "BULK"
(UNECE res 21: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VS" eller "VO")
DA er "Merke og nummer på kolli" (rubrikk 31) = Valgfri (O)
"Antall kolli" (rubrikk 31) kan ikke benyttes
"Antall enheter/stk." (rubrikk 31) kan ikke benyttes
           ELLERS
HVIS "Pakketype" (rubrikk 31) inneholder "UPAKKET"
(UNECE res 21: = "NE", "NF" eller "NG")
              DA er "Merke og nummer på kolli" (rubrikk 31) = Valgfri (O)
                        "Antall kolli" (rubrikk 31) kan ikke benyttes
                        "Antall enheter/stk." (rubrikk 31) = Obligatorisk (R)
       ELLERS er "Merke og nummer på kolli" (rubr.31) = Obligatorisk (R)
                        "Antall kolli" (rubrikk 31) = Obligatorisk (R)
                        "Antall enheter/stk." (rubrikk 31) kan ikke benyttes

IE014 «Anmodning om kansellering»

NCTS endres slik at det vil bli mulig for næringslivet å sende elektronisk Anmodning om kansellering (IE014), også etter at en transittering er frigitt, men før grensepassering (IE118) er registrert.

Kanselleringsbegrunnelsen må være tydelig og fylles inn i eget felt for dette.

Dersom det er startet en ny transittering som erstatning for deklarasjonen som ønskes kansellert, skal transitteringsnummeret (MRN) som erstatter den opprinnelige deklarasjonen også opplyses i IE014 – Anmodning om kansellering av deklarasjon.

Etter at deklarant har mottatt IE028, er det mulig å sende en IE014 – Anmodning om kansellering av deklarasjon. Kansellering er ikke lenger mulig når grensepassering er registrert. Det blir ikke gitt automatisk svar, avgangstollstedet vurderer begrunnelsen deklaranten har gitt og godkjenner eller avviser kanselleringsanmodningen. Meldingen IE009- beslutning om kansellering, sendes deretter tilbake til deklarant. Meldingen inneholder et flagg, hvor verdien «1» = «godkjent» og verdien «0» = «avvist» (jfr. regel 180 og 230).

Forhåndsvarsel uten varenummer blir avvist

Tollvesenets programvare vil ved implementeringen av neste leveranse endres slik at forhåndsvarsel uten varenummer blir avvist i inputkontrollen.

I henhold til Vedlegg A.5.2 i Meldingshåndbok Elektronisk transittering og Forhåndsvarsling Versjon 5.0, skal minimum de fire første sifrene i varenummeret avgis når IE015 inneholder sikkerhetsdata. 

Næringslivet må sørge for å ha sin programvare oppgradert innen ny leveranse i NCTS blir implementert i juni 2013. Endelig dato er ikke fastsatt, så nærmere informasjon angående dato vil bli gitt.