Gå til innhold

NCTS - Betingelse C567 erstattes av ny betingelse C547

I NCTS vil betingelse C567 bli erstattet med ny betingelse C547. Endringen vil bli iverksatt fra utgangen av mai 2011.

Toll- og avgiftsdirektoratet kan opplyse at betingelse C567 vil bli erstattet med ny betingelse C547 i NCTS, ref. ”Meldingshåndbok Elektronisk transittering og Forhåndsvarsling”, Vedlegg E - Regler, betingelser og tekniske regler.

Ny betingelse C547 vil lyde som følger;

HVIS    attributten ”TRANSITTERING.Sikkerhet” ikke er tilstede eller hvis ”Kode for spesielle omstendigheter” = ”A”, (”TRANSITTERING.Sikkerhet” er tilstede)

 
DA     er attributten ”Kommersielt referansenummer (rubrikk 7)”, ”Kommersielt referansenummer (ex rubrikk 7)” og datagruppen ”FREMLAGTE DOKUMENT/ SERTIFIKATER” = Valgfri (O).
 
ELLERS   (”Sikkerhet” er tilstede og ”Kode for spesielle omstendigheter” ikke er tilstede eller annet enn ”A”) 
 
HVIS   attributten ”Kommersielt referansenummer (rubrikk 7)” og ”Kommersielt referansenummer (ex rubrikk 7)” ikke benyttes 
 
DA     må minst én attributt ”FREMLAGTE DOKUMENT/ SERTIFIKATER.Dokument type” for første VAREPOST som peker til et transportdokument være tilstede.   
 
ELLERS   er datagruppen ”FREMLAGTE DOKUMENT/SERTIFIKATER” = Valgfri (O). 
 
For næringslivet vil endringen gjelde IE-meldingene IE015, IE029 og IE051, og vil erstatte C567 på følgende datagrupper/felt;
 
- FREMLAGTE DOKUMENT/SERTIFIKATER
- Hovednivå - Kommersielt referansenummer
- Varepost – Kommersielt referansenummer
 
Endringen vil bli iverksatt i forbindelse med opptak av ny versjon i NCTS ved utgangen av mai 2011. Direktoratet vil komme tilbake med nærmere informasjon om endelig dato for ny leveranse.