Gå til innhold

NCTS - Endring av kodeliste 14 "Tidligere dokumenter"

1. desember 2012 oppgraderes NCTS med de nye kodene. Næringslivets programvare må innen denne dato bli oppgradert for på kunne håndtere denne endringen.
Det er lagt inn nye koder i kodeliste 14 ”Tidligere dokumenter”. Noen av disse er identisk med allerede eksisterende koder i kodeliste 13 ”Fremlagte dokumenter/sertifikater”. Ref. Vedlegg D – Prosedyrekoder, Meldingshåndbok Elektronisk transittering og forhåndsvarsling, v. 5.0.
 
Toll- og avgiftsdirektoratet gjør oppmerksom på at fra 1. desember 2012 oppgraderes NCTS slik at systemet aksepterer de nye kodene, samt at samme kode kan benyttes for både ”Tidligere dokumenter” og ”Fremlagte dokumenter/sertifikater”.
 
Oppgraderingen er nødvendig for at tollvesenet og næringslivet skal være i stand til å motta deklarasjoner fra utlandet med de nye kodene i sine systemer.
 
Det er i tillegg lagt til nye koder i kodeliste 13 ”Fremlagte dokumenter/sertifikater”. Vedlagte dokument viser gjeldende kodeliste 13 og 14.
 
Toll- og avgiftsdirektoratet ber om at næringslivets programvare blir oppdatert for å kunne håndtere denne endringen innen 1. desember 2012.