Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 1/2013 - Endringer i Transitteringskonvensjonen (Kroatia)

Norsk samtykke til Felleskomiteens vedtak (1/2013) vedrørende Kroatia.

EU/EFTA’s Felleskomite for Felles Transittering fattet ved skriftlig prosedyren den 1. juli 2013 følgende vedtak:

Vedtak 1/2013 67 KB

Vedtaket omhandler endringer av Vedlegg III til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre. Bakgrunnen for endringene er at Kroatia ble nytt medlemsland i EU 1. juli 2013. For å ta høyde for situasjonen vedrørende garantier, garantidokumenter, språklige påtegninger og så videre må vedlegget til konvensjonen endres.

Vedtaket trådde i kraft 1. juli 2013.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.