Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 1/2012 og 2/2012 - Endringer i Transitterings- og SAD-konvensjonen (Kroatia og Tyrkia)

Norsk samtykke til Felleskomiteens Vedtak 1/2012 + 2/2012 (Transitteringskonvensjonen) og 1/2012 + 2/2012 (SAD-konvensjonen) vedrørende Kroatia og Tyrkia.
På møte i EU/EFTA’s Felleskomite for Felles Transittering og Forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD), ble det den 19. januar 2012 fattet følgende fire vedtak:

Vedtak 1/2012 og 2/2012

Vedtakene omhandler invitasjon til Kroatia og Tyrkia om å tiltre Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre (Transitteringskonvensjonen) fra 1. juli 2012 i samsvar med konvensjonens artikkel 15 (3)e.

Vedtak 1/2012 og 2/2012

Vedtakene omhandler invitasjon til Kroatia og Tyrkia om å tiltre Konvensjonen om forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD-konvensjonen) fra 1. juli 2012 i samsvar med konvensjonens 15 (3) a.

 
Vedtakene skal anvendes fra 1. juli 2012.
 
De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.