Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 1/2007 - Bulgaria og Romania

Endringar i Konvensjonen om ein felles transitteringsprosedyre  (Transitteringskonvensjonen ). Norsk samtykke til Felleskomiteens Vedtak 1/2007.
EF/EFTA sin Felleskomite for Felles Transittering fatta ved skriftlig prosedyre den 16. april 2007 følgjande vedtak:
 

Vedtak 1/2007:

 
Vedtaket gjelder endringar i Vedleggene I, II og III til Konvensjonen om ein felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987.
 
Bakgrunnen for endringane er utvidinga av EU 1. januar 2007 med Republikken Bulgaria og Romania. For å kunna ta høgde for alle situasjonar vedrørande garantiar, garantidokumenter, språkversjonar av påteikningar m.m. nytta i konvensjonen, er vedleggene til konvensjonen endra tilsvarande.
 
Vedtaket skal anvendes frå 1. januar 2007. 
 
Dei gjeldande reglar endrast i samsvar med dette.