Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 2/2015 - Endringer i Transitteringskonvensjonen (Makedonia)

EU/EFTA's Felleskomite for Felles Transittering fattet ved skriftlig prosedyre den 17. juni 2015 et vedtak om endringer av Vedlegg III til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre. 

 

Bakgrunnen for endringene er at Republikken Makedonia ble invitert til å tiltre konvensjonen som nye avtaleparter fra 1. juli 2015. For å ta høyde for situasjonen vedrørende garantier, garantidokumenter, språklige påtegninger osv. må vedlegget til konvensjonen endres.

Vedtak skal anvendes fra og med 1. juli 2015.

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.

Vedtak 2/2015